fbpx

Nhà đầu tư Weak longs là gì? Đặc điểm và Ví dụ về Nhà đầu tư Weak longs

Nhà đầu tư Weak longs là những nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua và nhanh chóng thoát vị thế đó ngay khi phát hiện những dấu hiệu đầu tiên của sự suy yếu xu hướng. 

Lĩnh vực : Thuật ngữ

Định nghĩa

Nhà đầu tư Weak longs là những nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua và nhanh chóng thoát vị thế đó ngay khi phát hiện những dấu hiệu đầu tiên của sự suy yếu xu hướng.

Nhà đầu tư Weak longs

Khái niệm

Nhà đầu tư Weak longs là những nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua và nhanh chóng thoát vị thế đó ngay khi phát hiện những dấu hiệu đầu tiên của sự suy yếu xu hướng. 

Những nhà đầu tư này thường cố gắng nắm bắt sự tăng trưởng lợi nhuận tiềm năng của chứng khoán nhưng không chấp nhận nhiều rủi ro tổn thất. Họ sẽ nhanh chóng đóng vị thế khi một giao dịch dịch chuyển theo hướng không có lợi cho họ.   

Đặc điểm Nhà đầu tư Weak longs 

Nhà đầu tư Weak longs thường là những nhà đầu tư ngắn hạn hơn là nhà đầu tư dài hạn vì họ không sẵn sàng giữ vị thế đến khi những biến động thị trường qua đi. Nếu một giao dịch không có lợi cho họ, họ sẽ nhanh chóng đóng vị thế và tìm kiếm cơ hội mới. 

Hầu hết các nhà đầu tư Weak longs là những nhà giao dịch theo động lượng, họ quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận một cách nhanh chóng hơn là đầu tư vào các công ty bị định giá thấp và chờ cho đến khi đạt được giá trị hợp lí.

Nhà đầu tư Weak longs đóng vị thế của họ tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác mua chứng khoán với giá thấp hơn, làm giảm chi phí cơ bản. 

Áp lực bán mà các nhà đầu tư Weak longs tạo ra khi đóng cửa vị thế của họ có thể dẫn đến sự hợp nhất giá cổ phiếu nếu theo sau một xu hướng tăng mạnh. 

Điều này giải thích tại sao cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh sau khi thông báo báo cáo thu nhập do những nhà đầu tư Weak longs khóa lợi nhuận và chuyển sang các cơ hội đầu tư khác.   

sec in page img

Ưu và nhược điểm của nhà đầu tư Weak longs:

– Điểm mạnh của nhà đầu tư Weak longs là họ có thể khóa lợi nhuận ngay lập tức thay vì bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tình cảm như hiệu ứng ngược vị thế hoặc giữ cổ phiếu thua lỗ quá lâu. 

– Hạn chế của nhà đầu tư Weak longs là các yếu tố dài hạn thường có xu hướng sẽ tạo ra những thay đổi lớn cho danh mục đầu tư của họ. Ngoài ra, họ khó duy trì lợi nhuận trong dài hạn hơn so với các nhà đầu tư dài hạn.   

Ví dụ về Nhà đầu tư Weak longs 

Giả sử rằng một công ty báo cáo thu nhập quí có lợi nhuận gia tăng. 

Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua cổ phiếu tại thời điểm mở phiên để tận dụng lợi thế trong khi các nhà đầu tư dài hạn chỉ mua thêm cổ phiếu để bổ sung các vị thế hiện tại của mình. 

Nhà đầu tư Weak longs sẽ giữ cổ phiếu cho đến khi giá bắt đầu hợp nhất sau thông báo tăng thu nhập. Tại thời điểm đó, họ bán cổ phiếu và chuyển sang các cơ hội đầu tư khác, ngược lại, nhà đầu tư dài hạn sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu.   

Tuy nhiên, các nhà đầu tư dài hạn cũng có thể tận dụng sự hợp nhất giá cổ phiếu để nhập thêm vị thế và hạ chi phí cơ bản. 

Các nhà đầu tư dài hạn thường chờ đến khi giá cổ phiếu hợp nhất và bắt đầu giảm xuống sau báo cáo thu nhập để nhập vị thế. Chiến lược này giúp họ mua cổ phiếu ở mức giá thấp hơn và tăng lợi nhuận tiềm năng của họ trong dài hạn.  

Nguồn: Investopedia

Các bạn có thể tham khảo thêm về các thuật ngữ khác tại đây

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ bạn bằng cách Nhấn vào đây