fbpx

Đặc điểm của thị trường Forex (Phần 5): Giảm lỗi giao dịch và hạn chế trượt giá

Trong thị trường Forex, nhiều nhà tạo lập thị trường trực tiếp cung cấp thực thi lệnh tức thời từ thời gian thực, báo giá hai chiều. Một quy trình ngắn hơn giúp giảm thiểu sai sót. 

Giảm lỗi giao dịch trực tuyến

Một quy trình giao dịch ngắn hơn giúp giảm thiếu sai sót. Giao dịch tiền tệ trực tuyến thường là một quá trình gồm ba bước:

  1. Một nhà giao dịch sẽ đặt lệnh trên nền tảng giao dịch.
  2. Sàn giao dịch Forex sẽ tự động thực hiện giao dịch điện tử.
  3. Xác nhận lệnh sẽ được đăng nền tảng giao dịch của người giao dịch.

Thông thường, ba bước này sẽ được hoàn thành trong vài giây. Việc loại bỏ một người trung gian giảm thiểu tỷ lệ lỗi trong giao dịch tiền tệ và tăng hiệu quả của mỗi giao dịch.

Đặc điểm của thị trường Forex (Phần 5): Giảm lỗi giao dịch và hạn chế trượt giá

Hạn chế trượt giá

Trong thị trường Forex, nhiều nhà tạo lập thị trường trực tuyến cung cấp thực thi lệnh tức thời từ thời gian thực, báo giá hai chiều. Các báo giá này là giá mà các công ty sẵn sàng mua hoặc bán loại tiền được niêm yết, thay vì chỉ dẫn mơ hồ về nơi thị trường đang giao dịch, có thể hoặc không thể được chấp nhận. Lệnh đặt hàng được thực hiện và xác nhận trong vòng vài giây. Hệ thống mạnh sẽ không bao giờ yêu cầu quy mô của lệnh giao dịch tiềm năng, hoặc chiều giao dịch mua hay bạn. Các đầu mối giao dịch tận dụng thông tin và xác định xem nhà đầu tư là người mua hay người bán rồi rác dọng lên giá để tăng lợi nhuận của chính họ trong giao dịch.

Nguồn: Sách Các phương pháp giao dịch ngắn hạn hiểu quả trên thị trường Forex

Đặc điểm của thị trường Forex (Phần 1): Thị trường giao dịch 24 giờ

Đặc điểm của thị trường Forex (Phần 2): Chi phí giao dịch thấp

Đặc điểm của thị trường Forex (Phần 3): Đòn bẩy

Đặc điểm của thị trường Forex (Phần 4): Lợi nhuận trên cả thị trường tăng và giảm

sec in page img

Có thể bạn quan tâm:

Các phương pháp giao dịch ngắn hạn hiệu quả

trên thị trường Forex – Kathy Lien

(Chiến lược để thu lợi từ sự dịch chuyển của thị trường tiền tệ)

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề